Agenda

Hierna volgt een gedicht geschreven als reactie op het Corona-tijdperk.
Het gedicht is ook te lezen via deze link naar de site van Brabant Cultureel.

Corona non interruptus

Gewassen handen in onschuld
ontkennen onmacht in
de schreeuw die ontsnapt ten laatst
poogt leven vast te houden

het kan maar even duren dat het scherp
daarin een leven lang vertaalt

meeneemt waar stilgevallen
besluiten overgave naar onstuitbaar zijn

het vreet zich een weg onwetend
waarom het bestaat – geen nut wordt gediend –
bestaan geofferd aan de gekroonde vorst

aan zijn constant doorlopend geweld
voorbijgegaan besef alleen van getal op getal

wij verplichten ons tot afgesproken afstand
en zien elkaar nu voor wat en wie wij zijn

geen geduld is te groot geen berusting te lang
vrijheid is hoopvol genesteld in de ander

de gekroonde koning sommeert onderwijl zijn onderdanen.

© Ewoud Willem van Doorn


In oktober 2019 is een bundel
met gedichten van dichters uit Noord-Brabant onder supervisie van Pien Storm-van Leeuwen, dichteres, tijdens de dag van het zandpad gepresenteerd. Thema van deze bundel is de Brabantse zandpaden. De titel is 'Dichter op het zand". Pien Storm-van Leeuwen heeft Ewoud Willem van Doorn, evenals 29 andere Brabantse dichters, gevraagd of hij wilde bijdragen aan de bundel. Hij schreef onderstaande gedicht "Zomerbroei", gerelateerd aan het zandpad met de naam Zoutepad (zie foto boven gedicht), gesitueerd op de walrand naast Hoogerheide, onder Woensdrecht. Hij droeg het gedicht op aan zijn grootvader.

Ewoud Willem van Doorn woont in Hoogerheide, het dorp dat ligt op de West-Brabantse walrand. Hij heeft veel wandelingen gemaakt in het gebied, ook regelmatig over het Zoutepad dat onderwerp was voor zijn gedicht in de bundel.

Enkele jaren geleden heeft hij samen met Don van Rooy, bekend fotograaf uit Bergen op Zoom, een walwandeling georganiseerd met toepasselijke foto's vergroot opgesteld langs de wandeling en met voordracht van gedichten die eerder op verschillende locaties werden geschreven.

Op deze site is een creatieve samenvatting te zien en te lezen onder de link 5.5 kilometer. De lengte van de wandeling langs en op de West-Brabantse Wal.


Zoutepad naast Hoogerheide onder Woensdrecht

Zomerbroei

Het stoffige zandpad kruipt
brengt oude tijden in herinnering
stront omlijst geurig akkerland

het bit klappert strak aangetrokken
op de huid zweept geluid van leidsels
het tempo is traag in tijd gemeten

zweet parelt gestaag op paard en boer
de kar vertaalt schokkend kuil en steen

stofwolken duiden zomerbroei
het stro is droog hoog opgetast.

© Ewoud Willem van Doorn


Bloemlezing van dichters uit Brabant

Door het Prins Bernhard Cultuurfonds worden jaarlijks in Noord-Brabant personen onderscheiden die zich inzetten voor het behoud van cultuur en natuur in Noord-Brabant. Deze uitgekozen personen zijn een samenwerking aangegaan en hebben zich in Stichting De Brabantse Hoeders verenigd. Regelmatig worden door deze stichting projecten opgezet. In 2019 is er een activiteit georganiseerd handelend over oude Brabantse zandpaden die de laatste jaren bedreigd worden in hun bestaan, onder andere door asfaltering.

Ewoud Willem van Doorn ontving een opdracht van landschapsarchitecten Urban Synergy te Rotterdam voor het schrijven van een gedicht ten behoeve van grondplaten bij de nieuwbouw van apartementen aan de Guido Gezellelaan te Bergen op Zoom.


zo moet de tuin met grondplaten en verlichte zitbank eruit
zien tussen de flats

Het gaat om uit CORTEN-staal* gesneden ronde grondplaten met een middellijn van 3 meter met aan de randen een gedicht. Twee grondplaten zullen de tuinen opsieren tussen de flats. De platen liggen bovenop terpen die bereikbaar zijn via paadjes tussen de beplanting. De tuinen worden aangelegd met planten, struiken en bomen die vroeger ook voorkwamen in de natuur op de locatie van de flats. Overeenkomstig daarmee hebben de grondplaten illustraties van heide en varens. Op de rand van de platen is de tekst te lezen. Voor meer informatie zie
link Urban Synergy.

*CORTEN-staal is een metaallegering van ijzer, koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom.

De randtekst van de grondplaten luidt als volgt:

Heidevelden, bos, rusten onder steen
geheimen volgden in hun spoor
naar nog ongekend en onbeschreven oord

vertel ons wat beweegt, wat aanraakt
in een oneindige reis naar later

ga voort, neem oude woorden mee
laat deze later opgaan in je aard.

© Ewoud Willem van Doorn

grondplaat met varens op de terp

grondplaat met varens en gedicht op de rand. langs de randen zijn verlichte zitbanken geplaatst

grondplaat met varens

helft van een grondplaat met heide
helft van grondplaat met heide en gedicht op de rand

Op 9 en 10 september 2017 wordt weer de jaarlijkse Kunsten in de Monumenten gehouden in Bergen op Zoom. Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant neemt ook actief deel aan dit evenement met een eigen programma bij en om de Arsisgalerie, Annastraat nummer 10 en in het centrum. Het thema is "Boeren, burgers en buitenlui". Ewoud Willem van Doorn heeft speciaal voor dit evenement een gedicht geschreven dat in de galerie te horen en te zien is. Componist Hans Timmermans heeft de lezing van het gedicht door de auteur opgenomen en bewerkt.

Over dit evenement is meer informatie te lezen op de website en FB van Arsis en de website van KidM. Links naar de website en Facebook van Arsis: Arsis en FB Arsis Link naar de website van Kunsten in de Monumenten: KidM

De expositie Taalland - Landbeeld van Ewoud Willem van Doorn en Perry van Kempen is tot en met donderdag 7 september te bezichtigen in het Flor van Putte Museum. Adres: O.L.V Ter Duinenlaan 199  Ossendrecht. +31(0)164-672546

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot 21.00 uurDelen van het project werden eerder getoond op Fort Sabina te Heiningen (2015 en 2016), het Markiezenhof Bergen op Zoom (2016) en het Natuurpodium Brabantse Wal in Bergen op Zoom  (2017). Nu worden dertien gecombineerde werken getoond boven De Volksabdij Ossendrecht in het Flor van Putte museum. U bent van harte uitgenodigd om de expositie te bezoeken!

Dichter Ewoud Willem van Doorn en fotograaf Perry van Kempen exposeren samen met gedichten en foto's tijdens de KUNST EN CULTUURROUTE MOERDIJK 10 en 11 september 2016 met als speciale locatie Fort Sabina te Heijningen.

Dichter Ewoud Willem van Doorn en fotograaf Perry van Kempen exposeren met gedichten en foto's tijdens de Kunst- en Cultuurroute op 10 en 11 september 2016 op het historisch Fort Sabina te Heijningen.

Ewoud Willem van Doorn uit Hoogerheide (landschapsdichter) en Perry van Kempen uit Heerle (landschapsfotograaf) gaan samen een project aan met als titel "Taalland - Landbeeld" met als uiteindelijk resultaat een bundel met gedichten en fotografie. Wederzijdse inspairatie is de basis. De lancering bestond in 2015 tijdens de Open-Monumentendagen met een gezamenlijke expositie in een van de kruithuisjes van Fort Sabina bij Heijningen. Deze locatie is een belangrijk onderdeel van de Cultuurroute van Moerdijk. Ook in 2016 hangt hun beider werk, bestaande uit een nieuwe selectie gedichten en foto's, in Fort Sabina en in hetzelfde Kruithuisje. U kunt ze daarom niet missen! In 2015 stelden wij uw belangstelling bijzonder op prijs. U bent op 10 en 11 september 2016 weer van harte welkom. De reacties van plus 400 bezoekers waren in 2015 zeer positief.

Tot ziens bij onze expositie in Fort Sabina op 10 en 11 september. De verwachting is dat onze bundel in het laatste seizoen van 2016 wordt uitgebracht. Tijdens de expositie wordt meer bekend gemaakt.

HEERLIJKE KUNST 2015 MET POËZIEWANDELINGEN - BIJ THEETUIN KORTENHOEFF
Zie verslag opening Heerlijke Kunst 21 juni in De Woensdrechtse Bode. Klik hier.

Evenals voorgaande jaren is er onder het motto HEERLIJK KUNST een buitenexpositie georganiseerd met en door kunstenaars van het Beeldend Kunstenaars Collectief te Roosendaal en kunstenaars die aangesloten zijn bij Arsis te Bergen op Zoom. Voor 2015 is de locatie Theetuin Kortenhoeff, Hoogerheide.

De expositie vindt plaats vanaf 21 jubi tot en met 30 augustus 2015 op het privéterrein van Theetuin Kortenhoeff, dat ligt naast het onder beheer van Staatsbosbeheer zijnde natuurgebied Kortenhoeff. Het gehele terrein van de Theetuin is omheind door hekken met gaas beschermd, en ligt aan de Huijbergseweg 140 tussen Hoogerheide en Huijbergen. De locatie is prima bereikbaar met auto of fiets en heeft een eigen parkeerterrein. Het gebouw van Theetuin Kortenhoeff heeft een rustieke huiselijke binnenruimte waarin gasten ontvangen worden voor het nuttigen van o.a. een lunch, koffie, thee, of een drankje. Tevens is er voorzien in een ruim terras.

Verwacht bij op zaterdag 11 januari 2014
Nieuwjaarsborrel gecombineerd met de presentatie van de dichtbundel "Bloemlezing uit het werk van Frans Mink", lid van Arsis, die op 22 februari 2013 is overleden. 11 januari is tevens zijn geboortedag. Hij zou dan 64 zijn geworden. De bloemlezing is ter herinnering aan Frans Mink samengesteld door dichter Bert Bevers (Antwerpen) en uitgever Gerrit Westerveld (uitgeverij Kleinnood en Grootzeer - Bergen op Zoom). Voor uw aanwezigheid bij de presentatie bij Arsis kunt u zich aanmelden via secretariaat@arsis.ws
Heerlijke Kunst in het Halsters Laag ten NO van Halsteren
Lees ook het gedicht TURF geschreven voor de poëziewandeling over het Halsters Laag

Heerlijke Kunst in natuurgebied het Halsters Laag
Expositie van beeldende kunst geplaatst in de vrije natuur
van zondag 22 september tot en met zondag 3 november 2013

Opening
Op de parkeerplaats van het Halsters Laag, zondag 22 september om 15.00 uur

Kunstenaars uit Roosendaal en Bergen op Zoom exposeren samen
Heerlijke Kunst is een initiatief van kunstenaars, leden van het BKC, die wonen in Roosendaal en directe omgeving. Eerder organiseerde deze groep met veel succes exposities in de omgeving van Kruisland en in het natuurgebied Oudland bij Welberg. Evenals in voorafgaande jaren wordt ook dit jaar een buitenexpositie voorbereid, die ditmaal zal plaatsvinden in de vrije natuur van het Halsters Laag ten NO van Halsteren. Voor deze editie van Heerlijke Kunst is samenwerking tot stand gekomen met leden van Kunstenaarssociëteit Arsis te Bergen op Zoom. Arsis participeert mede in dit gezamenlijke project.

Deelnemende kunstenaars
Riet Buuron, Ewoud Willem van Doorn (dichter), Christine Lamme , Ank van Meer, Lia Reijnders , Pierrette Schoon , Hella Sluyters , Carla Stout , Erdal Unal , Christine Veraart , Trudie Vrolijk, Irene Weug , Elke Zimmerman.

Poëziewandelingen
Tijdens de duur van Heerlijke Kunst in het Halsters Laag worden drie poëziewandelingen langs de kunstwerken gehouden op zondag 22 september na de opening vanaf 15.00 uur, zondag 13 oktober en zondag 3 november vanaf 14.00 uur. Dichter Ewoud Willem van Doorn leest o.a. zijn specifiek voor het Halsters Laag geschreven gedichten. Door de aanwezige kunstenaars wordt toelichting gegeven op de door hen geëxposeerde werken.

Het Halsters Laag ten NO van Halsteren
Het Halsters Laag is een laagte tussen de noordelijke uitlopers van de Brabantse wal, de hoge zandwal van België tot aan Steenbergen. Tegelijkertijd ligt het Halsters Laag in de overgangszone waar zand en kleigrond elkaar raken: de naad van Brabant. Hierdoor komt grondwater van heel goede kwaliteit (kwelwater) aan het oppervlak. Het Halsters Laag heeft daarom de status “Natte Natuurparel” gekregen.
In dit gebied heeft turfwinning plaatsgevonden. Dit is, als het water in het gebied lager staat, nog goed te zien aan de dan tevoorschijn komende rechthoekige percelen. Staatsbosbeheer spant zich samen met andere partijen in om het gebied in ere te herstellen.

Websites en andere informatie
De websites van de deelnemende kunstenaars zijn o.a. via Google te vinden.
Websites Heerlijke Kunst: heerlijkekunst.nl (zonder www). Op deze site staat de routekaart met routebeschrijving en impressies van het gebied in beeld en woord. De route is vanaf de directe toegangswegen met pijlen aangeduid. Informatie over het gebied Het Laag staat op de website van Staatsbosbeheer.

Aan de start van de kunstwandeling zijn flyers met informatie over de kunstenaars en de kunstwerken aanwezig. Bij elk werk is een QR-code aangebracht, zodat u ook met Smartphone of Tablet (3G/cellular) informatie over de kunstenaar en het kunstwerk online kan opvragen. Bij eventueel nat weer adviseren wij u laarzen of goede wandelschoenen aan te doen.
Als er voor u nog onduidelijkheden zijn, kunt u bellen met: +31(0)623122786 of met: +31(0)167532877

Links naar de website en de facebookpagina van Heerlijke Kunst vind u tevens op de pagia links van deze website. Eventuele updates treft u op deze pagina.

Kunsten in de Monumenten in de binnenstad van Bergen op Zoom
Lezing in het historische pand "Boom der Liefde"
Op zaterdag 14 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 15 september van 12.00 tot 17.00 uur leest Ewoud-Willem van Doorn zijn gedichten in het historische pand, Dubbelstraat 57 te Bergen op Zoom. U kunt het prachtige 300 jaar oude en volledig gerestaureerde pand bezichtigen en tevens op geregelde tijden luisteren naar poëzie. Ook is er een expositie van werken van de in februari 2013 overleden dichter-kunstenaar-uitgever Frans Mink. Van hem worden door de dichter ook teksten gelezen. De mogelijkheid bestaat werken en dichtbundels aan te kopen.

Zaterdag 13 juli om 15.00 uur verricht Ewoud-Willem van Doorn
in de beeldentuin van Paula Withagen, Daansbergen 48 te Halsteren, de opening van een gezamenlijke tentoonstelling van 5 kunstenaars: Ria van Dijk, Floor de Groot, Noor Berntsen, Marianne Zeventer en Paula Withagen.

De tentoonstelling duurt 2 weekenden:
vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli 2013
vrijdag 19 juli t/m zondag 21 juli 2013
van 12.00 tot 18.00 uur

De expo wordt tegelijkertijd op twee locaties gehouden, te weten de tuin en atelier van de adressen Daansbergen 48 en Daansbergen 50, 4661 RG Halsteren. Info 0164-683820.

Van 1 juli 2012 tot en met 14 september 2012 bent u welkom bij Heerlijke Kunst op Oudland, een buitenexpositie in het unieke buitengebied Oudland ten zuid-oosten van Steenbergen. Naast een prachtige expo door diverse kunstenaars bent u ook welkom bij landschapswandelingen met poëzie door dichter Ewoud Willem van Doorn, en wandelingen begeleid door boswachters. Voor meer informatie klikt u hier.

Expositie van Marije Kos met Thea Kanters in de Steenfabriek te Gilze.
Informatie over de expo is te vinden op de sites van Marije en Thea en van de Steenfabriek Gilze. De dichter Ewoud Willem van Doorn werd door kunstenares Marije Kos gevraagd zijn bijdrage aan de opening op 6 mei te geven, andere dichters die eveneens optreden zijn: Albert Hagenaars, Kees van Meel, Adriaen Willemz en Marije Kos zelf. Musica Deborah Jacobs levert een muzikaal-poëtische bijdrage aan de opening op zondag 6 mei die verricht wordt door kunsthistorica Drs. Johanna Jacobs. Deze gezamenlijke expositie is geopend tussen 13.00-17.00 uur op zaterdag en zondag 12-13 en 19-20 mei en tevens op afspraak. Meer informatie is tevens te vinden op de pagina's Nieuws (project Vision of a View) en Fotoalbum (2012-09) op de website van Albert Hagenaars, dichter. Klik hier.

 

- Educatieprogramma gebaseerd op het thema "Oorlog, wat doet het met je?" -
Workshops in het kader van CuKids van vrijdag 13 t/m vrijdag 20 april 2012 aan kinderen van groepen 8 van de basisscholen in Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte, die bestaan uit verschillende activiteiten. Met een geschiedkundige gaan de kinderen oorspronkelijke objecten uit de WOII onderzoeken. In de klas gaan de kinderen met een kunstenaar een kunstobject bekijken en zelf een schilderij maken. Klassen gaan afwisselend in een carrousel met een danser/mimespeler diverse houdingen uitvoeren, en bezoeken een locaal privé-oorlogsmuseum. Met dichter Ewoud Willem van Doorn gaan de kinderen in schrijfworkshops aandacht geven aan het thema, wat plaatsvindt in het BWI-gebouw in de Kromstraat te Hoogerheide. In totaal doen ongeveer 230 kinderen mee aan het project. Een en ander wordt gecoördineerd door Jackie Breen. De Lowys Porquin Stichting sponsort de kosten voor dit project.

Expo ‘Een maand lang' Lentefietsen bij Arsis. Opening 5 mei 20:30 uur
Zie ook de website van Riet Buuron en Maarten Govaarts

'Een maand lang' Lentefietsen expo van Riet Buuron en Maarten Govaarts
Arsiszaal, Pand 6, Rembrandtstraat 71, Bergen op Zoom
opening met Ewoud Willem van Doorn: donderdag 5 mei, 20:30 uur
openingstijden: zondag 8, 15, 22 en 29 mei, 13:30 – 17:00 uur
en donderdag 5, 12, 19 en 26 mei , 20:30 – 22:30 uur - toegang gratis
Lees ook het speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht "Lentefietsen"

- Educatieprogramma gebaseerd op het thema "Oorlog, wat doet het met je?" -
Lesprogramma van 4 t/m 29 april 2011 aan kinderen van groep 8 van de basisscholen in Steenbergen en Woensdrecht, dat bestaat uit verschillende activiteiten met wisselende groepen. Met een geschiedkundige gaan de kinderen oorspronkelijke objecten uit de WOII onderzoeken. In de klas gaan de kinderen met een kunstenaar een kunstobject bekijken en zelf een schilderij maken. Een groep gaat met een danser/mimespeler diverse houdingen uitvoeren. En weer een andere groep gaat naar een locaal privémuseum. Met dichter Ewoud Willem van Doorn gaan de kinderen in schrijfworkshops aandacht geven aan het thema. In totaal doen ongeveer 250 kinderen mee aan het project. Klik voor meer informatie: website van "O" CBK West-Brabant.


poster: © Gerrit Westerveld

Zie gedicht en foto's van de wandeling op de Arsiswebsite

Stierenland, boerenzang, woordenakkers
Een uitdagende en inspirerende wandeling

Kunstenaarssociëteit Arsis organiseert maandelijks exposities, maar ze doen meer. Regelmatig organiseren ze bijvoorbeeld ook inspirerende wandelingen. Op de grens van Noord-Brabant en Zeeland wandelt Arsis op zondag 14 november 2010 met als thema “Stierenland, boerenzang, woordenakkers”. Een inspirerende wandeling met de wandelschoenen in de Brabantse zompige klei en een adembenemend panorama, waar je als wandelaar alleen maar van kunt genieten.

Ewoud Willem van Doorn (dichter), Didi Letrache (fluitiste), Irene Weug en Riet Buuron (beide beeldend kunstenaars) begeleiden deze uitdagende en inspirerende wandeling.

Riet Buuron schetst een beeld: “Samen met boer en stier luisteren naar woordenakkers”. Ze legt uit: “We begeleiden deze wandeling met verschillende kunstenaars, om nog meer beleving te krijgen bij de wandeling. Tijdens het wandelen leest Ewoud Willem van Doorn gedichten voor, waarvan er enkele speciaal gedicht zijn voor deze wandeltocht en Didi Letranche maakt muziek.”

De wandeling start op zondag 14 november om 10:30 uur in de Arsiszaal, Pand 6 Bergen op Zoom, waarna we gezamenlijk per auto vertrekken naar de wandelplek, die tot dat moment geheim wordt gehouden. De af te leggen afstand van de wandeling is ongeveer zeven kilometer en duurt, inclusief koffie/thee drinken, ongeveer drie uur.

Het programma:
10:00 uur : verzamelen in Pand 6, Rembrandtstraat 71 Bergen op Zoom
10:30 uur : gezamenlijk vertrek met auto's naar de wandelplek.
Verwachte duur : ongeveer 3 uur.
Kosten : €10 p.p. (donateurs €7,50)
Waterdichte wandelschoenen zijn zeker nodig.

Aanmelden : Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de wandeling door een e-mail te zenden aan info@arsis.ws o.v.v. “Stierenland, boerenzang, woordenakkers” met naam, adres en telefoonnummer.
Zie voor wijze van betalen de website van Arsis.
Telefonisch aanmelden is ook mogelijk: 0164-243438 (Riet Buuron).

Kunstwerken van de maand juli 2010
Bijzondere expositie in Galerie Atelier 13, St. Antoniusstraat 13 te Bergen op Zoom

De schilderijen van Frans Mink (schilder-dichter-doorgeverij Zinderend Bergen op Zoom) zijn tot 29 juli te bewonderen in Atelier 13, die in een rustig straatje van Bergen op Zoom is gevestigd. Het tentoongestelde werk is zeer de moeite van het bekijken waard. De combinatie van de werken is sterk homogeen en laat de duidelijk zeer eigen, met geen ander te vergelijken stijl van beeldend kunstenaar Frans Mink zien. De materiaalkeuze, evenals de opbouw van de werken is bijzonder te noemen. Bij enkele werken is zelfs het glas in de lijsten bewerkt, waarbij onder andere gebruik is gemaakt van kunstoffen waaronder A.P.E.T. (voor info hierover even Googlen). Een afbeelding van een van de tentoongestelde werken - "Utopia" - is gebruikt voor de omslag van "Dwarrelkruid", gedichtenbundel van Ewoud Willem van Doorn. De opening van de tentoonstelling op 4 juli 2010 werd op ludieke en interactieve wijze spitswoordig verricht door Ewoud Willem van Doorn. Het welkomstwoord - welkom bij le Tour de Frans - werd door hem verpakt in een rebus. De aanwezigen werden verzocht deze op te lossen. Van Doorn, fervent racefietser, droeg een fietsgedicht en vervolgens een gedicht als hommage aan Frans voor uit eigen werk. Ook schonk hij aandacht aan de nieuwe binnenkort te verschijnen dichtbundel "500111329" van Frans Mink, door het gedicht "Taal ligt op straat" daaruit voor te dragen. Dit gedicht staat op de pagina recensies van deze site. Klik voor meer informatie over de opening van de expositie deze link.

De galerie is geopend van ma t/m vrij van 08.30 uur tot 17.30 uur en op za van 09.00 uur - 17.00 uur© Frans Mink - titel: 'Utopia' ['Dwarrelkruid'] ................Tweeluik VERFsplintering 01 en 02


© Frans Mink - titel: 'Midden in de roos' 79/85 cm - 1979
techniek: gesneden, geplakt, karton. reliëf. zijdeglans lakverf.

- Project Gewoon DOEN! -

- Internationale Dag van de Alfabetisering op 8 september 2010 -

Een gedicht maken? Gewoon DOEN! Doe mee met de dichtwedstrijd!

Kellebeek College Via schrijft samen met zes regiogemeenten een gedichtenwedstrijd uit met als thema: Lezen en Schrijven. De wedstrijd is bedoeld om speciale aandacht te geven aan de Internationale Dag van de Alfabetisering op 8 september aanstaande.

Alle inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht mogen meedoen, jong en oud! Juist als voor u, voor jou, lezen en schrijven moeilijk(er) is, wordt u, word je, uitgenodigd om met de gedichtenwedstrijd mee te doen: Gewoon DOEN!
Een jury zal alle inzendingen goed lezen en per deelnemende gemeente een winnaar aanwijzen.
Taalkennis is bij de beoordeling van de gedichten niet het belangrijkst. Het gaat erom dat het gedicht origineel is of verrassend.

De jury wordt gevormd door:
Leo Dietvorst (ambassadeur alfabetisering)
Ewoud Willem van Doorn (dichter)
Esther van de Haterd (onderwijs)
Marij Rokx (bibliotheken regio West-Brabant)
Rina Zagers (Kellebeek College basiseducatie)

Behalve de grote eer, is er ook een mooie prijs te winnen: een prijs die natuurlijk met Lezen en Schrijven te maken heeft! Hierover wordt later nog uitgebreider bericht. Op 8 september worden de 6 winnaars uit de zes gemeentes in het zonnetje gezet.

Het gedicht moet vóór 28 juni aanstaande binnen zijn op het adres:
Kellebeek College Via Basiseducatie
T.a.v. Rina Zagers
Hoogstraat 126 4702 ZW ROOSENDAAL
Mailen kan ook: r.zagers@rocwb.nl
- Vergeet niet voornaam, achternaam, adres en telefoonnummer erbij te vermelden -

- Project Gewoon DOEN! -

Iedereen zou moeten kunnen lezen en schrijven, maar dat is niet de realiteit.
In Brabant-West wonen al 26.000 volwassenen voor wie dat niet zo gewoon is.
De gemeentes Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht binden samen met het Kellebeekcollege de strijd aan tegen laaggeletterdheid onder het motto "Gewoon DOEN! ". Een unieke gezamenlijke aanpak. Dichter Ewoud Willem van Doorn verleent zijn medewerking aan dit project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator basiseducatie van het kellebeek College Via, Rina Zagers. Zij is bereikbaar op tel.nr. 0165 55 49 90


- Educatieprogramma gebaseerd op het thema "Oorlog, wat doet het met je?" -
Lesprogramma aan kinderen van groep 8 van de basisschool, dat bestaat uit verschillende activiteiten met wisselende groepen. Met een geschiedkundige gaan de kinderen oorspronkelijke objecten uit de WOII onderzoeken. In de klas gaan de kinderen met een kunstenaar een kunstobject bekijken en zelf een schilderij maken. Een groep gaat met een danser/mimespeler diverse houdingen uitvoeren. En weer een andere groep gaat naar een locaal privémuseum. Met dichter Ewoud Willem van Doorn gaan de kinderen in schrijfworkshops aandacht geven aan het thema. In totaal doen ongeveer 250 kinderen mee aan het project. Klik voor meer informatie: website van "O" CBK West-Brabant.

Jeugdsentiment: Zaterdag 21 maart 2009 in “het Arsenaal” te Woerden
Terug naar de jaren 60 met muziek van The Mocks
Aanvang 20:00 uur. Prijs per kaart € 15 inclusief 2 consumpties. Opbrengst concert gaat naar goede doelen.
Voorverkoop adressen: Mouwerik Tweewielers Jan Kriegerstraat 12, Woerden en
De Vischbrug Rijnstraat 51, Woerden
. Wees er snel bij voordat de kaarten zijn uitverkocht!
Tot ziens op 21 maart! Roel van der Bij

Vanaf 14 januari 2009:
In het Duitse hertaalde gedichten en columns in het Nederlands op de Oostenrijkse culturele website Zitig.net. Uitgever Dr. Haimo L. Handl. Deze site is helaas opgehouden te bestaan. Enkele gedichten in het Duits zijn vanaf heden te lezen op Drieschverlag.org

Tot en met 2 november 2008:
Bijzondere expositie in de Gallery van De Kunstkring Woerden door Gonny van der Bij - de Kruyf - beelden in steen en keramiek | Robin van der Bij - fotografie | Roel van der Bij - schilderijen.
Download info.

Zondag 21 september 2008 vanaf 15.30 uur in Arsis - Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom:
Jazz & Poetry Op zondagmiddag 21 september start Arsis het seizoen 2008-2009 met jazz en poëzie. Die middag zullen onder de noemer “Jazz + Poetry” een groep dichters en musici optreden die regelmatig in deze samenhang performances geven. Informatie (foto's) Informatie (video) op de site van Arsis.

Zondag 24 februari 2008 vanaf 16.00 uur:
Vierde optreden uit een reeks van 4 bij Ei-producties in het MuseumGoudA samen met de Woerdense saxofonist Ferdi Schukking. Voor u deze maand nog een laatste mogelijkheid om dit bijzondere duo-optreden met Ferdi te kunnen meemaken.

Zondag 20 april 2008:
Optreden tijdens een dichtersmiddag van de DichtersGroep Woerden met dichters uit de DGW, gastdichters, open podium en muzikale entr' actes. De locatie en het programma zijn nog niet bekend. Contact via deze maillink.

Zondag 3 - 10 - 17 - 24 februari 2008:
Optreden op 4 zondagmiddagen bij Ei-producties in het MuseumGoudA met de Woerdense saxofonist Ferdi Schukking. Eerder trad Ewoud Willem van Doorn met hem op in Theater het Klooster te Woerden in het kader van het cultuurdebat, tijdens het jaarlijkse Straattheater van Woerden en in het Slot Zeist op uitnodiging van de literaire vereniging Taalpodium Utrecht/Zeist. De Ei-concerten vinden plaats in de Gasthuiszaal van het MuseumGoudA, Achter de kerk 14, elke zondagmiddag van 16.00 - 17.00 uur.

Zondag 20 januari 2008:
Arsis, Bergen op Zoom opent het jaar met auteur Albert Hagenaars - artikel
- optreden in het voorprogramma | Voor verslag klik pagina pers en nieuws

Zondag 16 december 2007:
Optreden tijdens literaire salon samen met Olaf Douwes Dekker, Marije Kos, Bauke van Halem, Marianna Geraci en Kees van Meel. Adèle Speekenbrink, docent drama en regisseur ( o.a. Bredase Revue), stelt haar huis open voor een literaire salon. Entree op uitnodiging


Activiteiten door
Arsis, Bergen op Zoom

Donderdag 29 november 2007:
Cultuurdropping door Arsis, Bergen op Zoom | Voor verslag klik pagina pers en nieuws

Zondag 14 oktober 2007:
Optreden tijdens Brabantse Walwandeling georganiseerd door Arsis, Bergen op Zoom
Voor verslag klik pagina pers en nieuws

Zondag 7 oktober 2007:
Presentatie van debuutbundel "Dwarrelkruid", uitgave Doorgeverij Zinderend te bergen op Zoom, tijdens de poëziemiddag van DichtersGroep Woerden in Eetcafé La Fontaine te Woerden

|De DichtersGroep Woerden is een actieve vereniging : Maandelijks worden werkbesprekingen gehouden door de leden van de groep. De DGW organiseert 4 maal per jaar poëzieoptredens met eigen leden, gastdichters en muziek. Er is ook een open podium. Locaties zijn: o.a. in Eetcafé La Fontaine en in de Zaal der Kunsten van Het Kasteel, beiden te Woerden - de entree is vrij voor het publiek. Het is mogelijk lid te worden van de 'Vrienden' van de DGW met bijbehorend kwartaalblad 'Zinthese'. Leden van de DGW dragen hun werk met zekere regelmaat voor op diverse literaire podia. Ook is er sprake van samenwerking met beeldend kunstenaars en musici. Er wordt naar gestreefd 1 maal per 2 jaar een groepsbundel met werk van de leden uit te geven. De laatste bundelproductie is 'Karakters'. Deze bundel werd in het jaar 2006 uitgegeven ter gelegenheid van het 3e lustrum van de DGW en samengesteld uit het werk van huidige en van oud-leden. Contact via deze maillink.